دیوارکوب MW00

دیوارکوب، آویز_مکرومه، مکرومه_بافی

    آویز دیوار کوب گرد- مکرومه بافی شده با نخ پنبه 

    قطردیوارکوب حدود 45 سانتی متر    مشخصات کلی

    قیمت محصول

    {{ 125000 | number}} تومان