دیوارکوب MW00

دیوارکوب، آویز_مکرومه، مکرومه_بافی

  • نخ: نخ پنبه نرم تاب 3 میل

آویز دیوار کوب گرد- مکرومه بافی شده با نخ پنبه 

قطردیوارکوب حدود 45 سانتی مترمشخصات کلی

نخ
نخ پنبه نرم تاب 3 میل

قیمت محصول

{{ 125000 | number}} تومان