دیوارکوب MW01

آویز دیواری، دیوارکوب، آویز مکرومه بافی قطر دیوارکوب حدود 35 سانتی متر

  • نخ: نخ پنبه نرم تاب 3 میل

قیمت محصول

{{ 80000 | number}} تومان