آویز دیواری پر مکرومه MF00

آویز دیواری پر مکرومه بافی، 5 عدد پر با ارتفاع های متفاوت و چوب طبیعی درختی

  • نخ: نخ پنبه نرم تاب 3 میل

قیمت محصول

{{ 90000 | number}} تومان