آویز دیواری MW00

آویز دیواری مکرومه بافی شده پر مکرومه چوب نجاری و رنگ شده

  • نخ: نخ پنبه نرم تاب 3 میل

قیمت محصول

{{ 278000 | number}} تومان