جاکلیدی- آویز کیف MKH00

آویز کیف و جاکلیدی

  • نخ: نخ پنبه نرم تاب 3 میل

قیمت محصول

{{ 28000 | number}} تومان